سلامت محیط

هیچ محصولی یافت نشد.

محیط سیستمی از عوامل و شرایط خارجی و تاثیرات وارده ناشی از آنها بر زندگی یک موجود زنده است. بر  محیط شامل هوا، آب و خاک و روابط میان آن ها و کلیه موجودات زنده اطلاق می شود. سلامت محیط به کنترل کلیه عواملی که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقاء و سلامتی انسان نقش دارد گویند. مهمترین هدف سلامت محیط، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان است. همچنین تشخیص و پیشگیری، رفع و کنترل اثرات سوء ناشی از این عوامل جز اهداف ان است. در این راستا ابزار و تجهیزاتی ساخته  شده تا به افراد برای رسیدن به این هدف کمک نماید. شما میتوانید انواع محصولات سلامت محیط را سایت دارورسان تهیه کنید.

اطلاعات بیشتر ...