خانم ها

نمایش 1–24 از 31 نتیجه

خانم ها ، نیروی پویایی در جامعه هستند. آنها در بسیاری از حوزه های زندگی، از جمله کار، خانواده و فرهنگ، نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

به عنوان نمایندگان نیمی از جامعه، خانم ها با تجربیات و دیدگاه های خود، به رشد و پیشرفت جامعه کمک می کنند.

اگرچه در گذشته، جامعه به طور گسترده ای برای خا‌نم ها محدودیت هایی اعمال می کرد، اما با گذر زمان و تغییر در فرهنگ و ارزش ها، خانم ها به عنوان یک قدرت پویا در جامعه شناخته شده اند.
امروزه، بسیاری از خانم ها در حوزه های مختلف، از جمله سیاست، تجارت و علم، به عنوان رهبران و مدیران موفق شناخته می شوند.

تفاوت های جنسیتی

با این حال، هنوز هم در جامعه، تفاوت هایی بین جنسیت ها وجود دارد. به عنوان مثال:
در بسیاری از کشورها، حقوق خانم ‌ها به طور قابل توجهی کمتر از آقایان است. علاوه بر این، خانم ‌ها همچنان با تبعیض جنسیتی در محیط کار و زندگی روبرو هستند.
این تبعیض جنسیتی می تواند باعث شود که خانم ها در برابر فرصت های شغلی و اجتماعی محدود شوند.
اما با این حال، خانم ‌ها همچنان پیشرفت می کنند و به عنوان نمایندگان قدرتمند جامعه، در حال شکل دادن به آینده ما هستند.
از طریق شکستن تبعیض جنسیتی و ترویج برابری جنسیتی، خانم‌ ها به عنوان یک نیروی پویایی در جامعه، می توانند به رشد و پیشرفت جامعه کمک کنند.
به علاوه، خانم‌ ها به عنوان مادران و همسران، نقش بسیار مهمی در خانواده دارند.

آمیختگی زن با عناصر آب و خاک

  1. دختر، دور، دوور، دِدِه، دادا، دَت، دُت
  2. زن، پیرزن، پیربانو، بان، خاتون، بی بی، دای، دایه، مام، ماما
  3. ننه، نانا، نای و ناهی، نه، نی
  4. کیجا، قز، لاکوها، کله
  5. آب و او، اند و هند و کَنگ و خور و رود

 

اطلاعات بیشتر ...