کودکان

نمایش 1–24 از 45 نتیجه

رشد کودکان در هفت تا هشت‌سالگی:

1 – رشد خودآگاهی

در این سنین ابعاد مختلف شخصیت کودکان متحول می‌شود.
باید به آن‌ها کمک کنیم خودآگاهی خویش در حیطه‌های مختلف را بیفزایند و یاد بگیرند خود را بپذیرند.

2 – رشد هیجانی

کودکان به‌تدریج مهارت‌ها و موفقیت‌هایشان را با مهارت‌ها و موفقیت‌های دیگران مقایسه می‌کنند و خود را نقد کرده و احساس حقارت می‌کنند.

3 – رشد اجتماعی

امروزه عده کمتری از کودکان در خانواده‌های سنتی زندگی می‌کنند؛ بنابراین آن‌ها با ساختارهای مختلف خانوادگی مواجه می‌شوند.

4 – رشد شناختی و ذهنی

هفت‌سالگی در اصطلاح مربیان، سن تفکر منطقی است. کودک ازنظر رشد ذهنی به مرحله‌ای می‌رسد که می‌تواند درباره حل مسائل محدودش، فکر خویش را به کار گیرد.

رشد بچه ها در هشت تا نه‌سالگی

1 – رشد خودآگاهی

یکی از مهم‌ترین تکالیف این سنین، تدوین معیارها و انتظارات رفتاری از خود و تدوین راهبردهای کنترل رفتار است.

2 – رشد هیجانی

اگرچه بچه‌ها در این سن، احساسات را بهتر از مقطع پیش‌دبستانی تشخیص می‌دهند، ولی باید به آن‌ها کمک کنیم تشخیص احساسات را یاد بگیرند، بفهمند راه‌های مختلفی برای ابراز احساسات دارند و همه در مورد یک رویداد الزاماً احساس یکسانی ندارند.

3 – رشد اجتماعی

الگوی دوستی کودکان در اواسط کودکی به‌تدریج خشک‌تر می‌شود و کودکان بیشتر با هم‌جنس خود بازی می‌کنند.

4 – رشد شناختی

اگرچه در این مرحله رشد، تغییرات شناختی مهمی رخ می‌دهد، ولی بچه‌ها هنوز بیشتر تحت امر احساسات هستند تا تحت امر عقل.
اطلاعات بیشتر ...